Atgal

Socialinių tapatumų reprezentacijos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūroje

Aistė Paliušytė
1 Eur

2010 • LKTI • Minkšti viršeliai • 15x21 cm • 584 p. • Santr. liet., angl. • Bibliogr. išnašose •  Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės • 

ISBN 978-9955-868-29-3
Leidinyje pateikiami Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos mokslininkų tyrimai, skirti plastinių ir literatūrinių vaizdų funkcionavimui LDK kultūroje. Nagrinėjama, kaip kultūroje reprezentuotos socialinės tapatybės, kaip plastiniais ir literatūriniais vaizdais reikštas visuomenės grupių statusas, religinės, etinės ir kultūrinės vertybės. Akcentuojamos vizualinės socialinių tapatumų reprezentacijos ir išryškinamos vizualizavimo tendencijos LDK kultūroje.
 
Dailės istorijos studijos 4: Socialinių tapatumų reprezentacijos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūroje (Turinys)
Dailės istorijos studijos 4: Socialinių tapatumų reprezentacijos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūroje (Įžanga)
Art History Studies 4: Representations of Social Identities in the Culture of the Grand Duchy of Lithuania (Introduction)