Atgal

Naujausi leidiniai

Paulius Normantas: kelionė į tolumas, ėjimas į save

Sudarytoja: Odeta Žukauskienė
Kaina 20,- €

Excellentia virtutum: Šventieji Lietuvos kultūroje

Sudarytojai:Dalius Viliūnas, Ramunė Rakauskaitė
Kaina 12,- €

Nijolės Miliauskaitės laiškai Mokytojai

Sudarytojai: Dalius Viliūnas, Ramunė Rakauskaitė
Kaina 8,- €

Iššūkis metafizikai: lietuviškos Heideggerio filosofijos interpretacijos

Sudarytojas: Antanas Andrijauskas
Kaina 15,- €

Simbolis Lietuvos kultūroje

Sudarytoja: Elvyra Usačiovaitė
Kaina 12,- €

Vilniaus muzikas, fotografas ir poetas Faustynas Łopatyńskis (1825–1886): lietuviški kūrybinės veiklos punktyrai

Sudarytoja: Vida Bakutytė
Kaina 12,- €

Lietuvos filosofinės minties istorijos šaltiniai, t. 4: Sovietinis laikotarpis 1945–1989

Sudarytojas: Gintaras Kabelka
Kaina 10,- €

Paminklai Lietuvos valstybingumui įamžinti: tarpukario kryždirbystė

Sudarytojos: Skaidrė Krikštopaitytė-Urbonienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė
Kaina 17,- €

Vilniaus piešimo mokykla 1866–1915

Sudarytoja: Jolanta Širkaitė
Kaina 12,- €

Vilniaus dailė Didžiojo karo metais

Sudarytoja: Laima Laučkaitė
Kaina 15,- €

Atminties ir žvilgsnio trajektorijos: vaizdo kultūros refleksija

Sudarytojos: Odeta Žukauskienė, Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė
Kaina 10,- €

Nacionalinis tapatumas, kultūrinė atmintis ir politika

Sudarytojas: Vytautas Rubavičius
Kaina 10,- €

Lietuvos sakralinė dailė II, t. 2, 2 dalis, 1 k.

Sudarytojos: Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė
Kaina 12,- €

Athena. Filosofijos studijos. Nr. 12.

Sudarytojas: Arūnas Sverdiolas
Kaina 3,- €

Kultūra tinklaveikos visuomenėje: tapatybės industrija

Sudarytojos: Rita Repšienė ir Odeta Žukauskienė
Kaina 3,- €

Ar tai menas, arba Paveikslo (ne)laisvė

Sudarytoja: Erika Grigoravičienė
Kaina 19,- €

Mauricijus Pranciškus Karpis. Žemaitijos kunigaikštystės pasiuntinio rinktiniai raštai.

Sudarytojas ir vertėjas: Dalius Viliūnas
Kaina 8,- €

Susimąstęs Kristus: nuo religinio atvaizdo iki tautos simbolio Rūpintojėlio

Sudarytoja: Gabija Surdokaitė–Vitienė
Kaina 12,- €

Antakalnio Jėzus ir kiti stebuklingojo Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje

Sudarytoja: Regimanta Stankevičienė
Kaina 12,- €

Praeiga ir pertrūkis: fenomenologinės laiko sampratos transformacijos

Sudarytoja: Danutė Bacevičiūtė
Kaina 5,- €

Lietuvos dailininkų žodynas. T. 4: 1945 – 1990

Sudarytoja: Milda Žvirblytė
Kaina 8,- €

Lietuvos filosofijos istoriografija

Sudarytojas: Gintaras Kabelka
Kaina 5,- €

Dailės istorijos studijos 7: Vaizdų tekstai – tekstų vaizdai

Sudarytojos: Lina Balaišytė, Erika Grigoravičienė
Kaina 1,- €

Kultūrologija 20. Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XIV

Sudarytojas: Antanas Andrijauskas
Kaina 5,- €

Dailės kūrinys – istorijos šaltinis

Sudarytoja: Skirmantė Smilingytė-Žeimienė
Kaina 5,- €

Nuo biopolitikos iki biofilosofijos

Sudarytoja: Audronė Žukauskaitė
Kaina 5,- €

Filosofija ir teurgija vėlyvojoje antikoje

Sudarytojas: Algis Uždavinys
Kaina 5,- €

Psichoanalizės fenomeno interpretacijos

Sudarytojai: Antanas Andrijauskas, Vytautas Rubavičius
Kaina 12,- €

Jeanas-Jaques`as Rousseau ir Lietuvos didžioji kunigaikštystė

Sudarytojai: Dalius Viliūnas, Vygandas Aleksandravičius
Kaina 7,- €

Filosofija išeivijoje

Sudarytoja: Rūta Marija Vabalaitė
Kaina 5,- €

Kultūra ir emocijos Vytauto Kavolio sociologijoje

Sudarytojas: Alvydas Noreika
Kaina 3,- €

Vaizduotės erdvės: tradicinė kinų estetika ir menas

Sudarytojas: Antanas Andrijauskas
Kaina 10,- €

Athena: filosofijos studijos, nr. 10

Sudarytoja: Danutė Bacevičiūtė
Kaina 1,- €

Amžinybės ilgesys: tradicinė indų kultūra, estetika ir menas

Sudarytojas: Antanas Andrijauskas
Kaina 10,- €

Lietuvos sakralinė dailė II, knyga 3

Sudarytojos: Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė
Kaina 8,- €

Lietuvos kultūros tyrimai 7: Dainų šventė – tapatybės savastis ir modernybės trajektorijos

Sudarytoja: Rita Repšienė
Kaina 2,- €

Lietuvos kultūros tyrimai 6: Atmintis, vaizdas, kultūra

Sudarytojos: Rita Repšienė ir Odeta Žukauskienė
Kaina 2,- €

XVI-XIX a. Lietuvos muzikinio gyvenimo atodangos

Sudarytoja: Vida Bakutytė
Kaina 8,- €

Lietuvos kultūros tyrimai 5: Erosas kultūroje

Sudarytoja: Rita Repšienė
Kaina 2,- €

Tarp Vilniaus ir Minsko: Lietuvos–Baltarusijos pasienio istorinis-kultūrinis paveldas

Sudarytoja: Basia Nikifirova
Kaina 1,- €

Athena: Filosofijos studijos. Nr. 9.

Sudarytoja: Renata Šukaitytė
Kaina 1,- €

Ornamentas: XVI – XX a. I pusės paveldo tyrimai

Sudarytoja: Aleksandra Aleksandravičiūtė
Kaina 5,- €

Pažaislio vienuolyno 350 metų istorija

Sudarytojas: Mindaugas Paknys
Kaina 5,- €

Lietuvos kultūros tyrimai 4: Tapatumai, sąveikos, trauminės patirtys

Sudarytoja: Rita Repšienė
Kaina 2,- €

Pažaislio legendos ir tikrovė: vienuolyno XVIII ir XIX a. aprašymai

Sudarytojas: Mindaugas Paknys
Kaina 5,- €

Filosofija Vilniuje XIX amžiaus pirmoje pusėje

Sudarytojas: Dalius Viliūnas
Kaina 7,- €

Lietuvos dailininkų žodynas. T. 3: 1918 – 1944

Sudarytoja: Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė
Kaina 8,- €

Pažaislio vienuolyno statybos ir dekoravimo istorija

Sudarytojas: Mindaugas Paknys
Kaina 5,- €

Lietuvos žydų kultūros paveldas: kasdienybės pasaulis

Sudarytojas: Antanas Andrijauskas
Kaina 5,- €

Lietuvos sakralinė dailė II, t. 2

Sudarytojos: Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė
Kaina 8,- €

Besotis žvilgsnis: Lietuvos dailė ir vizualioji kultūra 1865–1914

Sudarytoja: Jolita Mulevičiūtė
Kaina 8,- €