Atgal

Monografijos, studijos, taikomieji leidiniai

Amžinybės ilgesys: tradicinė indų kultūra, estetika ir menas

Antanas Andrijauskas
Kaina 10,- €

Antakalnio Jėzus ir kiti stebuklingojo Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje

Regimanta Stankevičienė
Kaina 20,- €

Ar tai menas, arba Paveikslo (ne)laisvė

Erika Grigoravičienė
Kaina 19,- €

Atminties ir žvilgsnio trajektorijos

Odeta Žukauskienė, Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė
Kaina 10,- €

Paminklai Lietuvos valstybingumui įamžinti: tarpukario kryždirbystė

Sudarytojos: Skaidrė Krikštopaitytė-Urbonienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė
Kaina 17,- €

Baltų kalbų leksinės semantinės gretybės (paveldėtieji ŏ/ă kamienų kūno dalių pavadinimai)

Sudarytojas: Rolandas Kregždys
Kaina 2,- €

Baltų mitologemų etimologijos žodynas I: Kristburgo sutartis

Sudarytojas: Rolandas Kregždys
Kaina 2,- €

Beprotybės kartografija

Sudarytojas: Stasys Mostauskis
Kaina 1,- €

Besotis žvilgsnis: Lietuvos dailė ir vizualioji kultūra 1865–1914

Sudarytoja: Jolita Mulevičiūtė
Kaina 8,- €

Filosofija ir teurgija vėlyvojoje antikoje

Sudarytojas: Algis Uždavinys
Kaina 5,- €

Filosofija Vilniuje XIX amžiaus pirmoje pusėje

Sudarytojas: Dalius Viliūnas
Kaina 7,- €

Filosofinė poetika

Sudarytojas: Tomas Kačerauskas
Kaina 1,- €

Gilles`io Deleuze`o ir Félixo Guattari filosofija: Daugialypumo logika

Sudarytoja: Audronė Žukauskaitė
Kaina 2,- €

Jeanas-Jaques`as Rousseau ir Lietuvos didžioji kunigaikštystė

Sudarytojai: Dalius Viliūnas, Vygandas Aleksandravičius
Kaina 7,- €

Jeronimas Stroinovskis. Prigimtinės teisės mokslas

Sudarytojas: Dalius Viliūnas
Kaina 2,- €

Kultūra ir emocijos Vytauto Kavolio sociologijoje

Sudarytojas: Alvydas Noreika
Kaina 3,- €

Kultūros intarpai istorijoje

Sudarytojas: Vytautas Berenis
Kaina 1,- €

Lietuvos dailininkų žodynas. T. 2: 1795 – 1918

Sudarytoja: Jolanta Širkaitė
Kaina 8,- €

Lietuvos dailininkų žodynas. T. 3: 1918 – 1944

Sudarytoja: Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė
Kaina 8,- €

Lietuvos dailininkų žodynas. T. 4: 1945 – 1990

Sudarytoja: Milda Žvirblytė
Kaina 8,- €

Lietuvos estetikos istorija: Apšvietos epocha

Sudarytojas: Gytis Vaitkūnas
Kaina 1,- €

Lietuvos estetinė mintis XIX a. pabaigoje – XX a. pirmoje pusėje. Meno tautiškumas ir visuomeniškumas

Sudarytoja: Pillė Veljataga
Kaina 1,- €

Lietuvos filosofijos istoriografija

Sudarytojas: Gintaras Kabelka
Kaina 5,- €

Laikinumo teatras: lietuvių režisūros pokyčiai 1990 – 2010 metais.

Sudarytoja: Rasa Vasinauskaitė
Kaina 2,- €

Mauricijus Pranciškus Karpis. Žemaitijos kunigaikštystės pasiuntinio rinktiniai raštai.

Sudarytojas ir vertėjas: Dalius Viliūnas
Kaina 8,- €

Menas – prasmė – pažinimas

Sudarytojas: Žibartas Jackūnas
Kaina 1,- €

Meno formų metamorfozės: komparatyvistinė Focillono ir Baltrušaičio menotyra

Sudarytoja: Odeta Žukauskaitė
Kaina 2,- €

Nacionalinis tapatumas, kultūrinė atmintis ir politika

Sudarytojas: Vytautas Rubavičius
Kaina 10,- €

Pasąmonė ir religija

Sudarytojas: Stanislovas Juknevičius
Kaina 1,- €

Pažaislio legendos ir tikrovė: vienuolyno XVIII ir XIX a. aprašymai

Sudarytojas: Mindaugas Paknys
Kaina 5,- €

Pažaislio vienuolyno statybos ir dekoravimo istorija

Sudarytojas: Mindaugas Paknys
Kaina 5,- €

Po raudonąją žvaigžde: Lietuvos dailė 1940–1941 m.

Sudarytoja: Giedrė Jankevičiūtė
Kaina 5,- €

Praeiga ir pertrūkis: fenomenologinės laiko sampratos transformacijos

Sudarytoja: Danutė Bacevičiūtė
Kaina 5,- €

Susimąstęs Kristus: nuo religinio atvaizdo iki tautos simbolio Rūpintojėlio

Sudarytoja: Gabija Surdokaitė–Vitienė
Kaina 12,- €

Vaizduotės erdvės: tradicinė kinų estetika ir menas

Sudarytojas: Antanas Andrijauskas
Kaina 10,- €

Vargonų muzika Lietuvoje XX a. Kūrybos modernizmas

Sudarytoja: Jūratė Landsbergytė
Kaina 1,- €

Vilniaus dailė Didžiojo karo metais

Sudarytoja: Laima Laučkaitė
Kaina 15,- €

Vilniaus miesto teatras: egzistencinių pokyčių keliu 1785 - 1915

Sudarytoja: Vida Bakutytė
Kaina 8,- €

Žemaičių Kalvarija: Piligriminio centro istorija ir dailė XVII–XIX a.

Sudarytoja: Dalia Vasiliūnienė
Kaina 10,- €

XVIII a. II pusės – XIX a. muzikinė Lietuvos dvarų kultūra: stiliaus epochų sankirtos

SUdarytoja: Laima Kiauleikytė
Kaina 1,- €