Atgal

Struktūra ir kontaktai

Lietuvos kultūros tyrimų institutas yra mokslo įstaiga, turinti valstybinio mokslo instituto statusą. 2011 metų pradžioje institute dirbo 65 tyrėjai, iš jų 59 yra mokslo daktarai. Instituto mokslininkai tiria istorinę Lietuvos kultūrą, meno ir filosofijos raidą, nagrinėja jos ypatumus ir sąsajas su dabarties ir pasaulio kultūros pokyčiais. LKTI rengia Lietuvos kultūros ir jos sudedamųjų dalių – dailės, muzikos, teatro, filosofijos – istorijas, analizuoja dabartinės Lietuvos kultūros ir atskirų jos sričių sklaidą bei sąveiką su politine ir socialine valstybės raida. Moksliniai tyrimai vykdomi bendradarbiaujant su kitomis Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijomis. Institutas turi savo leidybos centrą, kuriame rengiama spaudai didžioji instituto mokslinės produkcijos dalis: monografijos, straipsnių rinkiniai, tęstiniai („Kultūrologija“, „Senovės baltų kultūra“, „Dailės istorijos studijos“, „Athena“) ir periodiniai mokslo („Menotyra“, „Filosofija ir sociologija“) leidiniai, mokslinis katalogas „Lietuvos sakralinės dailė“ ir kt. Institute veikia Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos filialas.