Atgal

Konferencijos

Antikos ir Viduramžių tyrimai 2020

Vilnius, 2020 lapkričio 12–13 d.
Antikos ir Viduramžių tyrimai 2020

VDU ŠA, A1 auditorija
T. Ševčenkos g. 31, 03111 Vilnius 

Lapkričio 12 d., ketvirtadienis

9.30–10.00 Konferencijos dalyvių registracija
10.00–11.30 Konferencijos atidarymas, sveikinimai

Akad. Eugenijus Jovaiša,
LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas

 • I. Filosofija ir politika
  Mod. Tatjana Aleknienė

Raimondas Kazlauskas, KUIšminčius ir monarchas helenizmo epochoje.
Žilvinas Vareikis, LKTIAnarchizmo užuomazgos kinikų mokyme ir kinų filosofiniame daoizme.
Andrius Bielskis, MRUMisinterpretuojant Aristotelį: geriausios politinės santvarkos problema.

Kavos pertrauka

 • II. 12.00–13.30 Antikinė filosofija: Aristotelio tradicija
  Mod. Rasius Makselis

Egidijus Mardosas, VU, MRUPraktinis protas ir klasinė ideologija Aristotelio Politikoje.
Tadas Snuviškis, VUAristotelis senovės Indijoje? Aristoteliškos vaiśeṣikos filosofijos ištakos arba vaiśeṣikos recepcija Vakarų tyrinėtojų darbuose.
Albinas Plėšnys, VUTomistinis „reiškinių gelbėjimo“ principas. Jo kilmė ir reikšmė.

13.30–14.30 Pietų pertrauka

 • III. 14.30–16.00 Antikinė literatūra ir jos interpretacijos
  Mod. Miglė Miliūnaitė

Audronė KairienėNeseniai rasti Sapfo eilėraščiai ir jų vertimas į lietuvių kalbą.
Matas Grubliauskas, LKTIHerakleito Alegoristo strategija interpretuojant Homero epus.
Helmutas Šabasevičius, LKTIValdovo kilniaširdiškumas: Aleksandras Makedonietis, Seleukas I Nikatoras ir Scipionas Afrikietis XVIII–XIX a. dailėje ir teatre.

Kavos pertrauka

 • IV. 16.30–18.00 Antikinė filosofija: Platono tradicija
  Mod. Saulius Rumšas

Nida Vasiliauskaitė, VGTUBalsas be kūno, arba filosofas ir cikados.
Tatjana Aleknienė, VDUSokratas Filono Aleksandriečio veikaluose.
Rasius Makselis, LKTIKaip skaityti Proklo (412–485) veikalą Teologijos pradmenys?

Lapkričio 13 d., penktadienis 

 • V. 10.00–11.30 Patristika ir medievistika I
  Mod. Darius Alekna

Gintautas Vyšniauskas, Logos žurnalasPrisiminti pamirštą: Laktancijaus palikimas.
Lina Šulcienė, VDUKrikščioniškos iniciacijos programa IV a. Jeruzalėje ir jos istorinis kontekstas.
Gintaras Sungaila, VDUFilosofija Maksimo Išpažinėjo Mistagogijoje.

Kavos per trauka

 • VI. 12–13.30 val. Patristika ir medievistika II
  Mod. Darius Alekna

Saulius Rumšas, LKTIPasaulio kūrimas kaip priešlaikinis ir laikinis vyksmas pagal Bazilijaus Cezariečio svarstymus In hexaemeron.
Rūta Šileikytė Zukienė, VDU, VUBelaikės amžinybės samprata Boetijaus filosofijoje.
Kristina Mitalaitė, LKTIGinant popiežių: visuotinės Bažnyčios (ecclesia universalis) samprata ir diskursas karolingų autorių traktatuose prieš Fotijų ir Konstantinopolį.

13.30–14.30 Pietų pertrauka

 • VII. 14.30–16 val. Antika ir Baltica
  Mod. Tomas Baranauskas

Jūratė Sofija LaučiūtėHidronimai brėžia senųjų baltų genčių paplitimo ribas.
Elvyra Usačiovaitė, LKTISenovės baltų kultas Antikos kontekste.
Darius Alekna, LKTIPtolemajo finai prie Vyslos? Mįslės įminimo paieškos.

Kavos pertrauka

 • VIII. 16.30–18.00 Viduramžių Lietuva

Tomas Baranauskas, VDU ŠA. Čekijos karaliaus Jono Liuksemburgiečio 1329 m. žygis į Žemaitiją.
Inga Baranauskienė, Draugija Pilis. Onos Vytautienės kilmė ir giminė.
Egidijus Miltakis, LKTIPrūsijos vyskupas Kristijonas ir lokalinės istoriografijos raida Prūsijoje (XV–XVI a.).