Atgal

DoktorantūraFilosofijos krypties nuolatinių studijų doktorantai

FILOSOFIJOS mokslo krypties doktorantūros teisė LKTI suteikta kartu su Vytauto Didžiojo universitetu ir Europos humanitariniu universitetu (Valstybės žinios, 2011, Nr. 74 -3562)

Filosofijos krypties nuolatinių studijų doktorantai:

Miglė MILIŪNAITĖ, priimta nuo 2020-10-01, vad. doc. dr. Darius Alekna (LKTI)
Diana ROMANSKAITĖ, priimta nuo 2020-10-01, vad. dr. Audronė Žukauskaitė (LKTI)
Aistis ŽEKEVIČIUS, priimtas nuo 2019-12-20, vad. dr. Audronė Žukauskaitė (LKTI)
Dalia ALEKSANDRAVIČIŪTĖ, priimta nuo 2019-11-01, vad. akad. Antanas Andrijauskas (LKTI)
Matas GRUBLIAUSKAS, priimtas nuo 2018-11-01, vad. dr. Dalius Viliūnas (LKTI)
OLEG SKORIUKOV, priimtas nuo 2018-11-01, vad. dr. Dalius Viliūnas (LKTI)
Denis PETRINA, priimtas nuo 2017-11-01 (ES finansuojama vieta), vad. dr. Audronė Žukauskaitė (LKTI)
Sigita DACKEVIČIŪTĖ, priimta nuo 2017-11-01, vad. dr. Audronė Žukauskaitė (LKTI)
Lina GOTAUTĖ, priimta nuo 2016-12-30, vad. dr. Loreta Poškaitė (LKTI)

Menotyros krypties nuolatinių studijų doktorantai

MENOTYROS mokslo krypties doktorantūros teisė LKTI suteikta kartu su Vilniaus dailės akademija ir Lietuvos muzikos ir teatro akademija (2018 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. V-477).

Menotyros krypties nuolatinių studijų doktorantai:

Rasa DARGUŽAITĖ-RIŠKIENĖ, priimta nuo 2020-10-01, vad. prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė (LKTI)
Aistė ŽVINYTĖ, priimta nuo 2020-10-01, vad. dr. Tojana Račiūnaitė (VDA DI)
Jurgita VALČIKAITĖ-ŠIDLAUSKIENĖ, priimta nuo 2020-10-01, vad. prof. dr. (hp) Gražina Daunoravičienė (LMTA)
Kotryna MARKEVIČIŪTĖ, priimta nuo 2019-10-01, vad. dr. Skaidra Trilupaitytė (LKTI)
Valentyn ODNOVIUN, priimtas nuo 2019-10-01, vad. dr. Agnė Narušytė (LKTI)
Paulius PETRAITIS, priimtas nuo 2019-09-01 (ES finansuojama vieta), vad. dr. Odeta Žukauskienė (LKTI)
Viktorija BRUNEIZERYTĖ, priimta nuo 2018-10-01, vad. prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė (LKTI)
Jogintė BUČINSKAITĖ, priimta nuo 2018-10-01, vad. dr. Skaidra Trilupaitytė (LKTI)
Marius ARMONAS, priimtas nuo 2017-10-01, vad. dr. Erika Grigoravičienė (LKTI)
Dainius JUNEVIČIUS, priimtas nuo 2016-11-01, vad. dr. Jolita Mulevičiūtė (LKTI)
Marius DARAŠKEVIČIUS, priimtas nuo 2016-11-01, vad. dr. Rasa Butvilaitė (VDA)

Pranešimai apie apgintas disertacijas
 • 2019 m.  spalio 4 d. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė apgynė daktaro disertaciją tema Vakarų Europos dailė Lietuvos kolekcijose XIX amžiuje ir grafas Vladislovas Tiškevičius“ (Menotyra – H 003). Plačiau >>>
 • 2019 m. kovo 8 d. Laura Petrauskaitė apgynė daktaro disertaciją tema „Matas Menčinskas ir jo amžininkai: menininkų migracijos reikšmė 20 a. pirmos pusės Lietuvos dailės modernizacijai“ (Menotyra – 03 H). Plačiau >>>
 • 2018 m. gruodžio 19 d. Ernestas Jančenkas apgynė  daktaro disertaciją „Filosofinė soteriologija klasikinės arabų filosofijos tradicijoje: Alfarabijaus ir Avicenos filosofinių koncepcijų lyginamoji analizė“ (Filosofija – 01 H). Plačiau >>>
 • 2018 m. lapkričio 30 d. Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje (Saltoniškių g. 58-216, Vilnius) Karina Simonson apgynė daktaro disertaciją tema „Žydų fotografai Pietų Afrikos respublikoje XX a. 4–8 deš.: Leonas Levsonas ir Eli Weinbergas“ (Menotyra – 03H). Plačiau >>>
 • 2017 m. gruodžio 15 d. (Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje, Saltoniškių g. 58-216, Vilnius) Žilvinas Vareikis apgynė daktaro disertaciją „Tarpkultūrinės filosofijos teorinis ir metodologinis indėlis į komparatyvistines studijas“ (Filosofija 01 H).  Plačiau >>>
 • 2017 m. lapkričio 28 d. (Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje, Saltoniškių g. 58-216, Vilnius) Vaiva Kubeckienė apgynė daktaro disertaciją „Žaidžiantis žmogus baroko kultūroje“ (Filosofija 01 H).  Plačiau >>>
 • 2016 m. spalio 14 d. Lijana Birškytė Klimienė apgynė daktaro disertaciją tema ŠV. ONOS KULTAS IR ATVAIZDAI LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS KATALIKŲ BAŽNYČIOSE“ (Menotyra 03 H, Meno istorija H 310). Plačiau >>>
 • 2016 m. gegužės 27 d. Kasparas Pocius apgynė daktaro disertaciją tema „G. Deleuze'o ir F. Guattari mažoji politika šiuolaikinės politinės filosofijos kontekste“ (Filosofija 01 H). Plačiau >>>
 • 2015 m. spalio 9 d. Julija Fomina apgynė daktaro disertaciją tema „MENO PARODŲ KURATORYSTĖ LIETUVOJE: SAMPRATOS IR RAIDA“ (Menotyra 03 H, Meno istorija H 310). Plačiau>>>
 • 2014 m. gruodžio 17 d. Edita Budrytė apgynė daktaro disertaciją tema „Meno kūrinio interpretacijos validumo problema analitinėje estetikoje. Analitinės ir hermeneutinės prieigų sankirtos” (filosofija 01H) Plačiau >>>
 • 2014 m. gruodžio 15 d. Leonida Gaidauskienė apgynė daktaro disertaciją tema „Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės kultūros programa ir estetinė mintis: kontekstai, recepcija, sklaida"(filosofija – 01 H) Plačiau >>>
 • 2014 m. gruodžio 12 d. Margarita Poškutė apgynė daktaro disertaciją tema „Pasaulėžiūrų įtampų laukai lietuvoje XIX–XX a. sandūroje" (filosofija – 01 H) Plačiau >>>
 • 2014 m. birželio 13 d. Rasius Makselis apgynė daktaro disertaciją tema „Neoplatoniškoji „MĄSTYMO GYVENIMO‟ samprata: plotino, proklo ir pseudo dionisijo areopagiečio koncepcijų lyginamoji analizė“ (Filosofija 01H) Plačiau >>>
 • 2014 m. birželio 12 d. Tautvydas Vėželis apgynė daktaro disertaciją tema „Gamtos ir technikos santykio problema heideggerio dialoge su daoizmu“ (filosofija 01H) Plačiau >>>
 • 2014 m. birželio 12 d. Agnė Kulbytė apgynė daktaro disertaciją tema „Romantizmas kaip postmoderniosios meninės reprezentacijos šaltinis“ (filosofija 01H) Plačiau >>>
 • 2012 m. rugsėjo 20 d. Kristina Karvelytė apgynė daktaro disertaciją tema „Posūkis nuo kalbos link vaizdo postmoderniojoje filosofijoje“ (Filosofija 01H). Plačiau >>>
 • 2012 m. gegužės 18 d. Julius Vaitkevičius apgynė daktaro disertaciją tema „sampratos sklaida kinų klasikinio periodo filosofijoje (konfucianizmo ir daoizmo teorijų lyginamoji analizė)“(Filosofija 01H)  Plačiau >>>
 • 2011 m. gegužės 20 d.  Renata Dubinskaitė apgynė daktaro disertaciją tema „Dokumentalumo koncepcijos ir formos Lietuvos videomene: tarp dokumentinio kino ir vaizduojamojo meno“(Menotyra 03H, meno istorija H 310).
 • 2011 m. gegužės 6 d. Gediminas Degėsys apgynė daktaro disertaciją tema „Estetinių principų sklaida užsachario Afrikos skulptūroje" (Filosofija 01H, filosofijos istorija H 130).
 • 2011 m. balandžio 29 d. Aušra Urbonienė apgynė daktaro disertaciją tema „Referencijos problema Jacques‘o Derrida filosofijoje.“ (Filosofija 01H, filosofijos istorija H 130).
 • 2011 m. balandžio 15 d. Teresė Jurkuvienė apgynė daktaro disertaciją tema „Lietuvių tautinis kostiumas: liaudies drabužių interpretacijos XX amžiuje" (Menotyra 03H, meno istorija H 310).
 • 2010 m. lapkričio 26 d. Daiva Šabasevičienė apgynė daktaro disertaciją tema „Jono Vaitkaus režisūros modeliai“ (Menotyra 03H, teatrologija H 330).
 • 2009 m. gruodžio 18 d. Vaida Asakavičiūtė apgynė daktaro disertaciją tema „Gyvenimo sampratos sklaida Friedricho Nietzsche`s filosofijoje (kritinė analizė)“ (Filosofija 01H, filosofijos istorija H 130). 
 • 2009 m. gruodžio 18 d. Daiva Tamošaitytė apgynė daktaro disertaciją tema „Moteriškasis śakti principas Sri Aurobindo nacionalinės indų tapatybės sampratoje“ (Filosofija 01H, filosofijos istorija H 130). 
 • 2009 m. spalio 30 d.  Gabija Surdokaitė apgynė daktaro disertaciją tema „Rūpintojėlio vaizdinys ir atvaizdas XVI–XX a. I pusės Lietuvoje“ (Menotyra 03H, meno istorija H 310).