Atgal

DoktorantūraDisertacijų tematikų konkursas

PATVIRTINTA
Vytauto Didžiojo universiteto
Lietuvos kultūros tyrimų instituto
Europos humanitarinio universiteto
Filosofijos mokslo krypties doktorantūros komiteto
2020 m. balandžio 15 d. posėdžio nutarimu Nr. 5, priedas Nr. 2

Filosofijos mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas
2020 m.

Disertacijų tematikų konkursas
Balandžio 20 d. skelbiamas konkursas filosofijos mokslo krypties (01 H) disertacijų tematikoms.
Disertacijų tematikos gali būti formuluojamos plačiau ir iš vienos tematikos gali būti rengiamos kelios disertacijos. Siūlomų disertacijų tematikos turi atitikti doktorantūros institucijų tyrimų kryptis.
Disertacijų tematikas gali siūlyti mokslininkai arba mokslinių tyrimų grupės.
Disertacijų tematikų konkursui pateikiamas Disertacijos tematikos pristatymas.
Prašymus dalyvauti konkurse galima teikti nuo balandžio 20 d. iki gegužės 15 d.

Doktorantų vadovų konkursas
Balandžio 20 d. skelbiamas doktorantų vadovų konkursas.
Kandidatas į doktoranto vadovus turi atitikti ne žemesnius nei vyresniojo mokslo darbuotojo reikalavimus[1]  bei dalyvauti doktorantūros procese, tarptautinėje mokslinėje-ekspertinėje veikloje.
Mokslininkas vienu metu gali vadovauti ne daugiau kaip penkiems doktorantams (įskaitant ir esančius akademinėse atostogose).

Doktorantų vadovų konkursui pateikiami šie dokumentai:
-   CV Europass forma
-   Mokslinių publikacijų ir kitos veiklos sąrašas
-   Prašymas dalyvauti konkurse

Prašymus dalyvauti konkurse galima teikti nuo balandžio 20 d. iki gegužės 15 d.
Dokumentai disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursui priimami:
(Kol tęsiasi karantinas, dokumentus prašome pateikti el. paštu) 

Vytauto Didžiojo universitetas

Donelaičio g. 52 – 303 kab., Kaunas.
Kontaktinis asmuo – Rasa Andrišiūnaitė, tel. (8 37) 209 815,
+370 619 21615, el. paštas rasa.andrisiunaite@vdu.lt.
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–16.00.
Kol tęsis karantinas, dokumentus siųsti el. paštu rasa.andrisiunaite@vdu.lt

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

 

Saltoniškių 58 – 215, Vilnius.
Kontaktinis asmuo – Sandra Kuliešienė, tel. 8 687 76 622,el. paštas lkti@lkti.lt.
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–16.00 val.

Europos humanitarinis universitetas

 

Savičiaus g. 17,  Vilnius.
Kontaktinis asmuo – Oleg Vinichenko, tel.  +375 29 7095275,
el. paštas: oleg.vinichenko@ehu.lt.
Dokumentų priėmimo laikas: 9. 00–16.00 val.

Komiteto sprendimas dėl laimėjusių disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų bus priimtas iki birželio 5 d.


[1] Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos mokslo tarybos 2018 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-340, 5.2 punkto reikalavimai.

 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS
EUROPOS HUMANITARINIS UNIVERSITETAS
LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS

Filosofijos mokslo krypties (H 001) disertacijų tematikų konkursui[1]

DISERTACIJOS TEMATIKOS PRISTATYMAS
 2020 m.  ........... .. d.
Kaunas

Tematikos pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis (nurodyti, kuriai institucijai priskiriama tematika)

 

 


Tematikos aktualumas ir tarptautiškumas

 

 


Mokslinių tyrimų šioje tematikoje apžvalga

 

 


Galimų disertacijų temos ir numatomi moksliniai tyrimai

 

 


Galimi vadovai

 

 

 

     .......................................                                                                          ...........................................

        Mokslininko arba mokslinių                                                                                                  Parašas

tyrimų grupės vadovo vardas ir pavardė


[1] Visas aprašas neturi viršyti dviejų puslapių.

Filosofijos krypties nuolatinių studijų doktorantai:

FILOSOFIJOS mokslo krypties doktorantūros teisė LKTI suteikta kartu su Vytauto Didžiojo universitetu ir Europos humanitariniu universitetu (Valstybės žinios, 2011, Nr. 74 -3562)

Filosofijos krypties nuolatinių studijų doktorantai:
Aistis ŽEKEVIČIUS, priimtas nuo 2019-12-20, vad. dr. Audronė Žukauskaitė (LKTI)
Dalia ALEKSANDRAVIČIŪTĖ, priimta nuo 2019-11-01, vad. akad. Antanas Andrijauskas (LKTI)
Matas GRUBLIAUSKAS, priimtas nuo 2018-11-01, vad. dr. Dalius Viliūnas (LKTI)
OLEG SKORIUKOV, priimtas nuo 2018-11-01, vad. dr. Dalius Viliūnas (LKTI)
Denis PETRINA, priimtas nuo 2017-11-01 (ES finansuojama), vad. dr. Audronė Žukauskaitė (LKTI)
Sigita DACKEVIČIŪTĖ, priimta nuo 2017-11-01, vad. dr. Audronė Žukauskaitė (LKTI)
Lina GOTAUTĖ, priimta nuo 2016-12-30, vad. dr. Loreta Poškaitė (LKTI)

Menotyros krypties nuolatinių studijų doktorantai:

MENOTYROS mokslo krypties doktorantūros teisė LKTI suteikta kartu su Vilniaus dailės akademija ir Lietuvos muzikos ir teatro akademija (2018 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. V-477).

Priėmimas į nuolatines VDA, LKTI ir LMTA vykdomas Menotyros krypties mokslo doktorantūros studijas 2020 m. >>>

Menotyros krypties nuolatinių studijų doktorantai:
Kotryna MARKEVIČIŪTĖ, priimta nuo 2019-10-01, vad. dr. Skaidra Trilupaitytė (LKTI)
Valentyn ODNOVIUN, priimtas nuo 2019-10-01, vad. dr. Agnė Narušytė (LKTI)
Paulius PETRAITIS, priimtas nuo 2019-09-01 (ES finansuojama), vad. dr. Odeta Žukauskienė (LKTI)
Viktorija BRUNEIZERYTĖ, priimta nuo 2018-10-01, vad. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė (LKTI)
Jogintė BUČINSKAITĖ, priimta nuo 2018-10-01, vad. dr. Skaidra Trilupaitytė (LKTI)
Marius ARMONAS, priimtas nuo 2017-10-01, vad. dr. Erika Grigoravičienė (LKTI)
Dainius JUNEVIČIUS, priimtas nuo 2016-11-01, vad. dr. Jolita Mulevičiūtė (LKTI)
Marius DARAŠKEVIČIUS, priimtas nuo 2016-11-01, vad. dr. Rasa Butvilaitė (VDA)
Eglė JUOCEVIČIŪTĖ, priimta nuo 2015-10-01, vad. dr. Skaidra Trilupaitytė (LKTI)

Pranešimai apie apgintas disertacijas:
 • · 2019 m.  spalio 4 d. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė apgynė daktaro disertaciją tema Vakarų Europos dailė Lietuvos kolekcijose XIX amžiuje ir grafas Vladislovas Tiškevičius“ (Menotyra – H 003). Plačiau >>>
 • · 2018 m. lapkričio 30 dieną Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje (Saltoniškių g. 58-216, Vilnius) Karina Simonson apgynė daktaro disertaciją tema „Žydų fotografai Pietų Afrikos respublikoje XX a. 4–8 deš.: Leonas Levsonas ir Eli Weinbergas“ (Menotyra – 03H). Plačiau >>>
 • · 2017 m. gruodžio 15 d. (Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje, Saltoniškių g. 58-216, Vilnius) Žilvinas Vareikis apgynė daktaro disertaciją „Tarpkultūrinės filosofijos teorinis ir metodologinis indėlis į komparatyvistines studijas“ (Filosofija 01 H).  Plačiau >>>
 • · 2017 m. lapkričio 28 d. (Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje, Saltoniškių g. 58-216, Vilnius) Vaiva Kubeckienė apgynė daktaro disertaciją „Žaidžiantis žmogus baroko kultūroje“ (Filosofija 01 H).  Plačiau >>>
 • · 2016 m. spalio 14 dieną Lijana Birškytė Klimienė apgynė daktaro disertaciją tema ŠV. ONOS KULTAS IR ATVAIZDAI LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS KATALIKŲ BAŽNYČIOSE“ (Menotyra 03 H, Meno istorija H 310). Plačiau >>>
 • · 2016 m. gegužės 27 d. Kasparas Pocius apgynė daktaro disertaciją tema „G. Deleuze'o ir F. Guattari mažoji politika šiuolaikinės politinės filosofijos kontekste“ (Filosofija 01 H). Plačiau >>>
 • · 2015 m. spalio 9 dieną Julija Fomina apgynė daktaro disertaciją tema „MENO PARODŲ KURATORYSTĖ LIETUVOJE: SAMPRATOS IR RAIDA“ (Menotyra 03 H, Meno istorija H 310). Plačiau>>>
 • · 2014 m. gruodžio 17 d. Edita Budrytė apgynė daktaro disertaciją tema „Meno kūrinio interpretacijos validumo problema analitinėje estetikoje. Analitinės ir hermeneutinės prieigų sankirtos” (filosofija 01H) Plačiau >>>
 • · 2014 m. gruodžio 15 d. Leonida Gaidauskienė apgynė daktaro disertaciją tema „Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės kultūros programa ir estetinė mintis: kontekstai, recepcija, sklaida"(filosofija – 01 H) Plačiau >>>
 • · 2014 m. gruodžio 12 d. Margarita Poškutė apgynė daktaro disertaciją tema „Pasaulėžiūrų įtampų laukai lietuvoje XIX–XX a. sandūroje" (filosofija – 01 H) Plačiau >>>
 • · 2014 m. birželio 13 d. Rasius Makselis apgynė daktaro disertaciją tema „Neoplatoniškoji „MĄSTYMO GYVENIMO‟ samprata: plotino, proklo ir pseudo dionisijo areopagiečio koncepcijų lyginamoji analizė“ (Filosofija 01H) Plačiau >>>
 • · 2014 m. birželio 12 d. Tautvydas Vėželis apgynė daktaro disertaciją tema „Gamtos ir technikos santykio problema heideggerio dialoge su daoizmu“ (filosofija 01H) Plačiau >>>
 • · 2014 m. birželio 12 d. Agnė Kulbytė apgynė daktaro disertaciją tema „Romantizmas kaip postmoderniosios meninės reprezentacijos šaltinis“ (filosofija 01H) Plačiau >>>
 • · 2012 m. rugsėjo 20 d. Kristina Karvelytė apgynė daktaro disertaciją tema „Posūkis nuo kalbos link vaizdo postmoderniojoje filosofijoje“ (Filosofija 01H). Plačiau >>>
 • · 2012 m. gegužės 18 d. Julius Vaitkevičius apgynė daktaro disertaciją tema „sampratos sklaida kinų klasikinio periodo filosofijoje (konfucianizmo ir daoizmo teorijų lyginamoji analizė)“(Filosofija 01H)  Plačiau >>>
 • · 2011 m. gegužės 20 d.  Renata Dubinskaitė apgynė daktaro disertaciją tema „Dokumentalumo koncepcijos ir formos Lietuvos videomene: tarp dokumentinio kino ir vaizduojamojo meno“(Menotyra 03H, meno istorija H 310).
 • · 2011 m. gegužės 6 d. Gediminas Degėsys apgynė daktaro disertaciją tema „Estetinių principų sklaida užsachario Afrikos skulptūroje" (Filosofija 01H, filosofijos istorija H 130).
 • · 2011 m. balandžio 29 d. Aušra Urbonienė apgynė daktaro disertaciją tema „Referencijos problema Jacques‘o Derrida filosofijoje.“ (Filosofija 01H, filosofijos istorija H 130).
 • · 2011 m. balandžio 15 d. Teresė Jurkuvienė apgynė daktaro disertaciją tema „Lietuvių tautinis kostiumas: liaudies drabužių interpretacijos XX amžiuje" (Menotyra 03H, meno istorija H 310).
 • · 2010 m. lapkričio 26 d. Daiva Šabasevičienė apgynė daktaro disertaciją tema „Jono Vaitkaus režisūros modeliai“ (Menotyra 03H, teatrologija H 330).
 • · 2009 m. gruodžio 18 d. Vaida Asakavičiūtė apgynė daktaro disertaciją tema „Gyvenimo sampratos sklaida Friedricho Nietzsche`s filosofijoje (kritinė analizė)“ (Filosofija 01H, filosofijos istorija H 130). 
 • · 2009 m. gruodžio 18 d. Daiva Tamošaitytė apgynė daktaro disertaciją tema „Moteriškasis śakti principas Sri Aurobindo nacionalinės indų tapatybės sampratoje“ (Filosofija 01H, filosofijos istorija H 130). 
 • · 2009 m. spalio 30 d.  Gabija Surdokaitė apgynė daktaro disertaciją tema „Rūpintojėlio vaizdinys ir atvaizdas XVI–XX a. I pusės Lietuvoje“ (Menotyra 03H, meno istorija H 310).