Atgal

Dailės istorijos studijos

Ars memoriae: atmintis - dailės funkcija ir tema (XVIII-XXI a.)

L. Balaišytė, A. Kaladžinskaitė
1 Eur

Socialinių tapatumų reprezentacijos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūroje

Aistė Paliušytė
1 Eur

Art History Studies 5: Art and Artistic Life during the Two World Wars

Giedrė Jankevičiūtė, Laima Laučkaitė
1 Eur