Atgal

2020 m. lapkričio 14 d.

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS
KOMPARATYVISTINIŲ KULTŪROS TYRIMŲ SKYRIUS
CIVILIZACIJŲ IR KULTŪRŲ KOMPARATYVISTINIŲ TYRIMŲ CENTRAS

2020 m. lapkričio 14 d. rengia dvidešimtą nacionalinę konferenciją

RYTAI –VAKARAI: POLICENTRINIO (DAUGIAPOLIO) PASAULIO KAITA

Konferencija vyks LKTI (Vilnius, Saltoniškių g. 58)

Konferencijoje numatomos šios sesijos:
1. Civilizacinės komparatyvistikos istorinės, teorinės ir metodologinės problemos
2. Civilizacijų susidūrimai ir konfliktai: mitas ar tikrovė?
3. Policentrinio (daugiapolio) pasaulio samprata ir dabartinė geopolitinė galios centrų sąveika
4. Politinio realizmo (Realpolitik) ideologijos krizė
5. Globalios politinės utopijos naujų civilizacinių iššūkių akivaizdoje
6. Naujos pasaulio tvarkos pažeidžiamumas ir globalios etikos bei globalių krizių valdymo perspektyvos
7. Lietuvos vieta naujų civilizacinių santykių sistemoje
8. Islamo ir Vakarų civilizacijų sąveikos samprata, istorija ir raida
9. Mezooamerikos, Andų ir Juodosios Užsachario Afrikos civilizacijų kultūrinis potencialas
10. Kultūrologiniai, filosofiniai, religiniai, antropologiniai, etnologiniai, etiniai, estetiniai, menotyriniai Rytų ir Vakarų civilizacijų sąveikos aspektai
11. Žydų, karaimų ir totorių įnašas į Lietuvos kultūros raidą
Prašome paraiškas su pranešimų pavadinimais ir glaustomis tezėmis siųsti Organizaciniam komitetui iki 2020 m. lapkričio 5 dienos.

Konferencijos organizacinis komitetas:
Pirmininkas – akad. Antanas Andrijauskas
Nariai – akad. Audrius Beinorius, dr. Žilvinė Gaižutytė, prof. Naglis Kardelis, dr. Rasius Makselis, akad. Algis Mickūnas, prof. Stasys Mostauskis, dr. Loreta Poškaitė, dr. Vytautas Rubavičius, dr. Aivaras Stepukonis, dr. Žilvinas Svigaris, prof. Tomas Sodeika, dr. Odeta Žukauskienė

Už renginį atsakingas akad. Antanas Andrijauskas: tel. 8~ 683 49 171. el. paštas: aandrijauskas@gmail.com
Konferencijos koordinatorė Inga Laužonytė, tel. – 8 645 424 06, el. paštas: ingalauzonyte@gmail.com

Iš konferencijoje perskaitytų pranešimų bus atrenkami geriausi eiliniam „Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos“ tomui, kurį numatoma išleisti 2021-2022 metais.