Atgal

2020 m. gruodžio mėn. 4–5 d.

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTO
ŠIUOLAIKINĖS FILOSOFIJOS SKYRIUS
2020 m. gruodžio mėn. 4–5 d. rengia konferenciją
MEDIJOS IR TECHNOLOGIJOS ŠIUOLAIKINĖJE FILOSOFIJOJE: VEIKĖJAI, SĄVEIKOS, TERPĖS

Michael Hansmeyer Muqarna Mutation detalė, 2019
© Michael Hansmeyer Muqarna Mutation detalė, 2019

Medijų ir technologijų egzistavimo būdai jau kuris laikas yra filosofinių svarstymų centre. Technikos ir technologijų modalumus apmąstė M. Heideggeris, L. Mumfordas, G. Simondonas, B. Stiegleris ir kt., naująsias medijas ir jų poveikį konceptualizavo M. McLuhanas, B. Latouras, F. Kittleris ir kt. Filosofinių technikos, technologijų ir medijų interpretacijų paletė itin plati – nuo žmogaus tęsinių iki veiksnių, lemiančių patį mąstymą.

Visgi nūdienės medijų ir technologijų transformacijos, besimokančių sistemų (vadinamojo dirbtinio intelekto) iškilimas ragina nepaliauti mąstyti apie jų poveikį kultūrai, žmogiškumui bei kelti vis drąsesnes hipotezes apie technologijas kaip galimai savarankiškus veikėjus. Kartu verta atkreipti dėmesnį, jog ir nežmogiški veikėjai geba kurti savo technologijas ir informacines terpes. Tad naujųjų medijų ir išmaniųjų technologijų perspektyva skatina naujai kelti filosofinius klausimus ir apibrėžti ontologinius, epistemologinius ir etinius technologijų ir medijų aspektus.

Konferencijoje siekiame apimti platų filosofinių medijų ir technologijų refleksijų spektrą. Siūlomos, tačiau neribojamos, konferencijos pranešimų temos:

  • Ontologinės medijų ir technologijų koncepcijos;
  • Technologijos ir modernaus mokslo raida;
  • Medijų archeologija, medijų materializmas, intermedialumas;
  • Medijos, technologijos ir nežmogiškos terpės, biologinės sistemos, medijų ekologija;
  • Technologijos ir socialinė tikrovė, hibridiniai veikėjai, kibererdvė;
  • Technologijos, medijos ir meno praktikos;
  • Etinės technologijų ir medijų amžiaus problemos.

Prašome siųsti pranešimų tezes (iki 300 žodžių), nurodant instituciją, pareigas ir el. pašto adresą konferencijos adresu konferencijos.lkti.sfs@gmail.com iki lapkričio 3 d.
Konferencijos dalyviai bus patvirtinti iki lapkričio 6 d.
Organizacinis komitetas: Danutė Bacevičiūtė, Naglis Kardelis, Kęstas Kirtiklis, Denisas Petrina, Audronė Žukauskaitė.