Atgal

2020 lapkričio 12–13 d.

Antikos ir Viduramžių tyrimai 2020

Vilnius, 2020 lapkričio 12–13 d.

Dėl epidemiologinės padėties konferencija nukeliama į pavasarį.
Tikslus laikas ir data bus paskelbti vėliau.

Antikos ir Viduramžių tyrimai 2020

VDU ŠA, A1 auditorija
T. Ševčenkos g. 31, 03111 Vilnius 

Lapkričio 12 d., ketvirtadienis

Dėl epidemiologinės padėties konferencija nukeliama į pavasarį.
Tikslus laikas ir data bus paskelbti vėliau.

9.30–10.00 Konferencijos dalyvių registracija
10.00–11.30 Konferencijos atidarymas, sveikinimai

Akad. Eugenijus Jovaiša,
LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas

 • I. Filosofija ir politika
  Mod. Tatjana Aleknienė

Raimondas Kazlauskas, KU. Išminčius ir monarchas helenizmo epochoje.
Žilvinas Vareikis, LKTI. Anarchizmo užuomazgos kinikų mokyme ir kinų filosofiniame daoizme.
Andrius Bielskis, MRU. Misinterpretuojant Aristotelį: geriausios politinės santvarkos problema.

Kavos pertrauka

 • II. 12.00–13.30 Antikinė filosofija: Aristotelio tradicija
  Mod. Rasius Makselis
Egidijus Mardosas, VU, MRU. Praktinis protas ir klasinė ideologija Aristotelio Politikoje.
Tadas Snuviškis, VU. Aristotelis senovės Indijoje? Aristoteliškos vaiśeṣikos filosofijos ištakos arba vaiśeṣikos recepcija Vakarų tyrinėtojų darbuose.
Albinas Plėšnys, VU. Tomistinis „reiškinių gelbėjimo“ principas. Jo kilmė ir reikšmė.

13.30–14.30 Pietų pertrauka

 • III. 14.30–16.00 Antikinė literatūra ir jos interpretacijos
  Mod. Miglė Miliūnaitė

Audronė Kairienė. Neseniai rasti Sapfo eilėraščiai ir jų vertimas į lietuvių kalbą.
Matas Grubliauskas, LKTI. Herakleito Alegoristo strategija interpretuojant Homero epus.
Helmutas Šabasevičius, LKTI. Valdovo kilniaširdiškumas: Aleksandras Makedonietis, Seleukas I Nikatoras ir Scipionas Afrikietis XVIII–XIX a. dailėje ir teatre.

Kavos pertrauka

 • IV. 16.30–18.00 Antikinė filosofija: Platono tradicija
  Mod. Saulius Rumšas

Nida Vasiliauskaitė, VGTU. Balsas be kūno, arba filosofas ir cikados.
Tatjana Aleknienė, VDU. Sokratas Filono Aleksandriečio veikaluose.
Rasius Makselis, LKTI. Kaip skaityti Proklo (412–485) veikalą Teologijos pradmenys?

Lapkričio 13 d., penktadienis 

Dėl epidemiologinės padėties konferencija nukeliama į pavasarį. 
Tikslus laikas ir data bus paskelbti vėliau.
 • V. 10.00–11.30 Patristika ir medievistika I
  Mod. Darius Alekna

Gintautas Vyšniauskas, Logos žurnalas. Prisiminti pamirštą: Laktancijaus palikimas.
Lina Šulcienė, VDU. Krikščioniškos iniciacijos programa IV a. Jeruzalėje ir jos istorinis kontekstas.
Gintaras Sungaila, VDU. Filosofija Maksimo Išpažinėjo Mistagogijoje.

Kavos per trauka

 • VI. 12–13.30 val. Patristika ir medievistika II
  Mod. Darius Alekna

Saulius Rumšas, LKTI. Pasaulio kūrimas kaip priešlaikinis ir laikinis vyksmas pagal Bazilijaus Cezariečio svarstymus In hexaemeron.
Rūta Šileikytė Zukienė, VDU, VU. Belaikės amžinybės samprata Boetijaus filosofijoje.
Kristina Mitalaitė, LKTI. Ginant popiežių: visuotinės Bažnyčios (ecclesia universalis) samprata ir diskursas karolingų autorių traktatuose prieš Fotijų ir Konstantinopolį.

13.30–14.30 Pietų pertrauka

 • VII. 14.30–16 val. Antika ir Baltica
  Mod. Tomas Baranauskas

Jūratė Sofija Laučiūtė. Hidronimai brėžia senųjų baltų genčių paplitimo ribas.
Elvyra Usačiovaitė, LKTI. Senovės baltų kultas Antikos kontekste.
Darius Alekna, LKTI. Ptolemajo finai prie Vyslos? Mįslės įminimo paieškos.

Kavos pertrauka

 • VIII. 16.30–18.00 Viduramžių Lietuva

Tomas Baranauskas, VDU ŠA. Čekijos karaliaus Jono Liuksemburgiečio 1329 m. žygis į Žemaitiją.
Inga Baranauskienė, Draugija Pilis. Onos Vytautienės kilmė ir giminė.
Egidijus Miltakis, LKTI. Prūsijos vyskupas Kristijonas ir lokalinės istoriografijos raida Prūsijoje (XV–XVI a.).